Често задавани въпроси

Върху какви повърхности и при какви климатични условия могат да се полагат хидроизолационните мембрани БИТУЛИН ?

Мембраните БИТУЛИН трябва да се полагат върху сух бетон, дърво, и др. Повърхността трябва да е почистена от прах, маслени остатъци, листа и др., когато времето не е дъждовно и като се спазват инструкциите, посочени в нашите технически брошури. Мембраните БИТУЛИН трябва да се съхраняват за 24 часа на място, където температурата е над + 5 °C. Препоръчително е да се монтират при температура на въздуха, която съответства на предписаната от проидводителя за съответния вид: -5°C, -10°C или -20°C.

Битулин - хидроизолационни мембрани
Имате ли нужда от по-подробна информация?