Отговорността е преди всичко

ОНДУЛИН и устойчивото развитие - отговорноста е преди всичко.

„Устойчивото развитие е развитие, което задоволява днешните потребности, без да осуетява възможността бъдещите поколения да задоволят своите.”

Отговорността към околната среда е стремеж на ОНДУЛИН от самото начало на компанията и ние не го забравяме. Към днешна дата, устойчивото развитие е един от нашите приоритети. Ето защо за нас е изключително важно да съобщаваме това, което вече е постигнато и какво ще направим в бъдеще, за да дадем нашия принос за намаляване на въздействието върху околната среда.

Нашата мисия е пряко свързана с устойчивото развитие на всяко ниво от нашия бизнес, от нашите продукти и производствени процеси до всички хора и цялата планета. Ние постоянно се стремим да подобряваме нашата работа, предлагайки на нашите клиенти наистина устойчиви покривни решения на разумна цена, подобрявайки жилищната среда за хората. За нас устойчивостта е много повече от тема, станала актуална напоследък. Ние сме убедени, че концепцията за устойчиво развитие е единствената възможна концепция за управляване на развитието. Затова трябва изцяло интегрираме в нашата дейност трите измерения на устойчивостта: екологична, икономическа и социална отговорност. Ние осъзнаваме, че е наше задължение да предприемем всички необходими действия, които да осигурят по-чисто, по-зелено и много по-устойчиво бъдеще за нас, за нашите партньори, за нашите служители и за нашите клиенти. И ние ще продължаваме да се движим устремено в тези направления.

protection-above-all.jpg

 

Une image contenant lampe, symbole, Graphique, Police

Description générée automatiquement

 

Une image contenant art, rouge, symbole, Graphique

Description générée automatiquement

 

Une image contenant Graphique, lampe

Description générée automatiquement

Безопасност

Качество

 

 

Обслужване

Гаранция на продуктите и услугите по отношение на тяхната безопасност за околната среда, за хората и за сградите.

Създаване на иновативни и високакачествени продукти, които отговарят на очакванията на клиентите.

Постоянно подобряване на решенията, така че нашите търговски партньори и крайни клиенти да получават най-доброто обслужване и услуги.

Екологичен производствен процес

Екологични продукти

Нашите доказателства

Във време на шумно пропагандиране на преувеличени интензивно „зелени” инициативи и обещания, е особено важно да бъдем в състояние да посочим солидни факти и доказателства от благонадеждна трета страна. Постиженията на ОНДУЛИН редовно се признават от водещи организации и етикети.

Ние спечелихме престижния сертификат VAR 1016 за рециклиране със силно въздействие, което осигурява елементи за сертифициране по системата LEED за устойчиви зелени строителни операции.

Относно емисиите на въглероден двуокис, ние сме провели тестове с Pur Project, добре известни експерти от тази област. Въглеродният отпечатък на Ондулин е 4066 g CO2/m2, което с една от най-ниските въглеродни емисии, в сравнение с другите видове покривни материали.