Разгледайте най-новите идеи и тенденции при покривите ОНДУЛИН

"Когато се приближихме към целта на нашето пътешествие, ние изведнъж видяхме покривите на града …". Подобни впечатления от видяното могат да се прочетат в много пътни бележки. Не самите сгради, а именно покривите са били и остават най-характерен признак на ландшафта.

Днес покриви, изпълнени с материали на ОНДУЛИН могат да се видят във всички градове от страната, като печелят сигурно доверието на архитекти, строители, инвеститори и крайни потребители. Майсторството на български архитекти успя да впише материалите на ОНДУЛИН в българската архитектурна традиция с много добри резултати - покривът се превръща в пета фасада и придава нов облик на градовете.

Намерете бързо нужната информация и вдъхновение за Вашия покрив!

  • Снимки: обекти с материалите на ОНДУЛИН от цял свят.
  • Видео: филми с монтажни указания са на разположение, за да научите за предимствата на нашите материали при приложението им.

Моля, свържете се с нас и ни изпратете снимки на вашия проект, за да ги споделим с общността на Onduline. 

Ремонт на покриви с керемиди

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ