От къде да купя

Coordinates

Ако искате да се свържете с нашия търговски отдел:

Търговски директор: Станимир Райков
мобилен: +359 88 953 20 25
e-mail: [email protected]

Търговски представител за Западна България: Димитър Башов
мобилен: +359 88 851 90 95
e-mail: [email protected]

Търговски представител за Централна и Североизточна България: Борис Стефанов
мобилен: +359 88 683 76 10
e-mail: [email protected]