Информация за контакти
"ОНДУЛИН СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ" ЕООД

ул. "Антим I" № 45, П.К. 870
4000 Пловдив, БЪЛГАРИЯ

Екипът на ОНДУЛИН е на Ваше разположение от понеделник до петък, с работно време от 9:00 до 17:00 ч.
grp1
grp2
grp3
grp4
grp5

Ако искате да се свържете с нашия търговски отдел:

Търговски директор: Станимир Райков
мобилен: +359 88 953 20 25
e-mail: [email protected]

Търговски представител за Западна България: Димитър Башов
мобилен: +359 88 851 90 95
e-mail: [email protected]

Търговски представител за Централна и Североизточна България: Борис Стефанов
мобилен: +359 88 683 76 10
e-mail: [email protected]