Често задавани въпроси

Колко години е продължителността на живота на БИТУЛИН ?

Мембраната БИТУЛИН която е избрана в зависимост от мястото на приложение, и която е залепена в съответствие с техническите изисквания, може да служи безпроблемно за срок, дълъг колкото е продължителността на живота на самата сграда.

Битулин - хидроизолационни мембрани
Имате ли нужда от по-подробна информация?