Често задавани въпроси

Може БИТУЛИН да се полага без да се използва грунд?

БИТУЛИН се полага по газопламъчен способ , като преди това повърхността трябва да е почистена от прах, маслени остатъци, листа и др. Грундирането с битумен грунд подобрява адхезията между БИТУЛИН и повърхността на бетона. Поради това, бетоновата повърхност винаги трябва да е грундирана с битумен грунд преди полагането на БИТУЛИН. Не се изисква грундиране на повърхности, различни от бетон (дърво и т.н.).

Битулин - хидроизолационни мембрани
Имате ли нужда от по-подробна информация?