Често задавани въпроси

БИТУЛИН изисква ли поддръжка? Колко време след прилагане трябва да се прави поддръжка или ремонт?

БИТУЛИН не изисква никаква поддръжка за дълги години експлоатация в случай, че при монтажа са спазени изискванията от нашите технически каталози и са използвани аксесоарите от системата.

Битулин - хидроизолационни мембрани
Имате ли нужда от по-подробна информация?