БИТУЛИН пропуска ли вода след монтажа?

БИТУЛИН определено не пропуска проникване на вода в случай, че са спазени изискванията за монтаж от нашите технически каталози и са използвани аксесоарите от системата.

Битулин - хидроизолационни мембрани