Често задавани въпроси

Може ли да се ходи по хидроизолационната мембрана БИТУЛИН с минерална посипка?

Може да се ходи по хидроизолационната мембрана БИТУЛИН с минерална посипка, когато е необходима поддръжка на покрива, ремонт и др цели при условие, че това не е често. Да се избягва ненужно движение върху положеното покритие, а когато е необходимо – да се използват обувки с мека подметка, за да не се повреди БИТУЛИН. Освен това, не трябва да се ходи по покриви, покрити с БИТУЛИН с минерална посипка при много горещо време. Ако това е задължително участъците, където ще се стъпва, да се охлаждат чрез пръскане с вода.

Битулин - хидроизолационни мембрани
Имате ли нужда от по-подробна информация?