Често задавани въпроси

Може ли връзките в местата на застъпване на ролките БИТУЛИН да се отлепят след време и оттам да прониква вода?

Връзките на застъпване на ролките БИТУЛИН никога не могат да се отлепят, ако изпълнени правилно. Залепената част действа като един интактен материал.

Битулин - хидроизолационни мембрани
Имате ли нужда от по-подробна информация?