Често задавани въпроси

БИТУЛИН може ли да се полага в еднопластови системи (един слой)?

БИТУЛИН се прилага под формата на двупластови системи (два слоя) при подземни хидроизолаци като фундаменти, тераси, покриви. Може да се прилага и като един слой върху скатни покриви.

Битулин - хидроизолационни мембрани
Имате ли нужда от по-подробна информация?