Често задавани въпроси

През местата на заковане на керемидите ОНДУВИЛА с гвоздеи прониква ли вода?

Заковаването на керемидите ОНДУВИЛА за дървената конструкция се осъществява посредством специални гвоздеи, като се кове само във високата част на вълната. Главите на гвоздеите не се увреждат от климатичните въздействия и слънчевите лъчи. Препоръчително е при монтаж винаги да се използват само оригинални гвоздеи.

ОНДУВИЛА - вълнообразната битумна керемида
Имате ли нужда от по-подробна информация?