Често задавани въпроси

ОНДУВИЛА създава ли преграда срещу топлина и студ? С други думи, керемидите ОНДУВИЛА подобряват ли топлоизолационните характеристики на покрива?

Керемидите ОНДУВИЛА не са топлоизолационен материал.

Топлоизолацията е свързана с коефициента на топлопроводимост на материалите и тяхната дебелина. Поради факта, че коефициентът на топлопроводимост на керемидите ОНДУВИЛА е малък, както и дебелината им, те не могат да осигурят топлоизолация.

В случай, че изисква топлоизолация на покрива, под керемидите ОНДУВИЛА трябва да се постави топлоизолационен материал с необходимата дебелина и най-малко 18 кг/ м3 плътност. В случай, че топлоизолацията се поставя между гредите, плътността на топлоизолационния материал може да бъде всякаква.

ОНДУВИЛА - вълнообразната битумна керемида
Имате ли нужда от по-подробна информация?