Често задавани въпроси

Керемидите ОНДУВИЛА запалими ли са?

Всеки продукт е запалим, ако се появят необходимите условия. По този начин, всички продукти се класифицират в зависимост от техните запалими характеристики.

Керемидите ОНДУВИЛА са продукт от клас E.

Поради факта, че почти всички случаи на пожар започват отвътре в сградата и в подпокривното пространство, и като се има предвид, че покривни конструкции обикновено са изработени от дърво, характеристиката запалимост на покривните материали не е от голямо значение.

ОНДУВИЛА - вълнообразната битумна керемида
Имате ли нужда от по-подробна информация?