Често задавани въпроси

Какво е теглото на керемидите ОНДУВИЛА?

Една керемида ОНДУВИЛА тежи 1,27 кг. Като се вземе предвид припокриването им, допълнителното тегло на носещата конструкция е около 4 кг/ м2.

ОНДУВИЛА - вълнообразната битумна керемида
Имате ли нужда от по-подробна информация?