Често задавани въпроси

Изисква ли се хидроизолация под керемидите ОНДУВИЛА?

Керемидите ОНДУВИЛА са покривен материал и не е необходимо да се поставя под тях никакъв хидроизолационен материал.

ОНДУВИЛА - вълнообразната битумна керемида
Имате ли нужда от по-подробна информация?