Керемидите ОНДУВИЛА корозират ли?

Керемидите ОНДУВИЛА определено не корозират и не се влияят от въздействието на химическите вещества, на които битумът също е устойчив.

ОНДУВИЛА - вълнообразната битумна керемида