Може ли да се ходи върху керемидите ОНДУВИЛА?

По време на монтажа върху керемидите ОНДУВИЛА може да се ходи, като се стъпва върху плоските участъци.

ОНДУВИЛА - вълнообразната битумна керемида