Често задавани въпроси

Листовете ОНДУЛИН създават ли преграда срещу топлина и студ? С други думи, ОНДУЛИН подобрява ли топлоизолационните характеристики на покрива?

Листовете ОНДУЛИН не са топлоизолационен материал.

Топлоизолацията е свързана с коефициента на топлопроводимост на материалите и тяхната дебелина. Поради факта, че коефициентът на топлопроводимост на листа ОНДУЛИН е малък, както и дебелината му, той не може да осигури топлоизолация. Все пак, благодарение на състава си, листът ОНДУЛИН притежава един от най-високите термични коефициенти за продукт с такава дебелина.

В случай, че изисква топлоизолация на покрива, под листовете ОНДУЛИН трябва да се постави топлоизолационен материал с необходимата дебелина и най-малко 18 кг/ m3 плътност. В случай, че топлоизолацията се поставя между гредите, плътността на топлоизолационния материал може да бъде всякаква.

Ондулин - вълнообразни битумни листове
Имате ли нужда от по-подробна информация?