Изисква ли се хидроизолация под листовете ОНДУЛИН?

Листовете ОНДУЛИН са покривен материал и не е необходимо да се поставя под тях никакъв хидроизолационен материал.

Ондулин - вълнообразни битумни листове