Често задавани въпроси

Листовете ОНДУЛИН променят ли цвета си?

Няколко месеца след монтажа, нанесеният слой битум върху листа претърпява естествени реакции, в следствие на което листът придобива реалния си цвят. Все пак, както и при повечето бои, оцветяването на листовете ОНДУЛИН не остава незасегнато от въздействието на ултравиолетовите лъчи.

Трябва да се отбележи, че при монтажа топлият печат с надпис логото ОНДУЛИН трябва да е от горната страна на листовете ОНДУЛИН (специално за листовете в черен цвят). В противен случай, поради разликата в обработката на повърхността на листа на обратната страна, това ще бъде причина за промяна в цвета.

Ондулин - вълнообразни битумни листове
Имате ли нужда от по-подробна информация?