ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА с листове РУФОЛИН

ЦВЕТОВЕ
ОПИСАНИЕ
Предимства
Няма теч, дори ако керемидите се счупят
Запазване на първоначалния вид на покрива
Вентилацията на керемидите удължава живота им
Подходящ за покриви с керемиди "тип турски"
Приложение за нови покриви и за реставрации
Водоплътност
Екологичност
Дълготрайност
Цялостна система
ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА с листове РУФОЛИН - ГАРАНТИРАНА ЗАЩИТА СРЕЩУ ТЕЧ

Дори и най-висококачествените керемиди не са напълно водоустойчиви. Керемидите са прекъснато покривно покритие и дори най-малкото разместване, счупване или производствен дефект може да доведе до теч на покрива. За да сте сигурни, че можете да разчитате на вашия керимиден покрив, да поддържате дома си защитен и сух ден след ден, година след година, се нуждаете от надеждна и дълготрайна хидроизолация.

Листовете РУФОЛИН са специално разработен профил за керемиди тип "турски". Те са с подходяща вълнообразна форма за керемиди с ширина между 17 и 19 см. Листът РУФОЛИН е напълно водонепропусклив и осигурява гарантирана защита от вода при счупване или разместване на керемидите, при тежки условия и др. Благодарение на специалните куки керемидите могат да се фиксират върху листа РУФОЛИН, като по този начин напълно се избягва приплъзването на керемидите и осигурява тяхната стабилност.

Листът РУФОЛИН е вълнообразен битумизиран лист с висока носимоспособност и може да се монтира върху дъски през определено разстояние т.е. не е необходима плътна дървена обшивка. Разстоянието между дъските се определя от дължината на керемидите, като всяка керемида трябва да стъпи минимум на две летви.

Вентилацията се осъществява на две нива - под и над вълнообразния профил на листа. Постоянният приток на въздух поддържа здрава и суха покривната конструкция и подобрява комфорта на обитаемите помещения. През лятото се избягва значителното затопляне на въздуха в подпокривното пространство и повишаване на температурите в обитаемите помещения. През зимата се избягва неравномерното топене на снега поради загряване на въздуха в подпокривното пространство от отоплението на сградата. Не се образуват снежни торби над стрехите.

ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА е с по-малки разходи за изпълнение и поддръжка, в сравнение с с покривна система, реализирана с плътна обшивка (OSB, шпертплат) и подпокривно фолио. При ремонт не е необходимо да се заменят всички керемиди. Керемидите имат по-дълъг живот.

  ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА с листове РУФОЛИН  

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Лист РУФОЛИН    
Дължина (cm): 200 cm ± 1%    
Ширина (cm): 102 cm ± 2%    
Профил: 11 вълни, 5 плоски участъка    
Дебелина (mm): 2,4    
Височина на вълната (mm): 35    
Ефективна покривна площ (m2): 1,80    
Тегло: 5,7 kg/ лист = 2,8 kg/m2    
Приложение:

за керемиди тип "турски"

   
ПРИЛОЖЕНИЕ
ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА с листове РУФОЛИН
ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА с листове РУФОЛИН І Архитектурни паметници
ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА с листове РУФОЛИН
ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА с листове РУФОЛИН
ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА с листове РУФОЛИН
ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА с листове РУФОЛИН І Обществени сгради
ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА с листове РУФОЛИН
ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА с листове РУФОЛИН
МОНТАЖНИ УКАЗАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Монтажни указания

Системата ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА с листове Руфолин е специално разработена за керемиди тип "турски". Листовете РУФОЛИН лесно се транспортират, режат и монтират.

Изисква се спазването на определени задължителни правила, без които не може да бъде гарантирано дълготрайно покритие.

Прочетете повече в монтажните указания.

Документация