Системата ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА е цялостна система, която включва специално разработените листове ISOLINE® и РУФОЛИН, монжажни детайли и указания, аксесоари.

Най-важното, което трябва да знаете за монтажа на листовете системата ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА:

  • Системата ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА с листове ISOLINE® - решение за всички видове керемиди

Листовете ISOLINE® лесно се транспортират, режат и монтират. Системата е с универсално приложение - за всякакви покривни основи и за всички видове керемиди.

1. Листовете ISOLINE® се полагат като се застъпват една вълна странично и 10 см челно. Заковават се върху покривната основа едновременно с летвата за керемидите. Листовете могат да се закрепят върху основата срещу по-вдигане от вятър в процеса на монтаж с 6-8 гвоздея през върха на вълната.

2. Летвите се разполагат през разстояние, определено от вида на керемидите, като всяка керемида трябва да стъпи минимум на две летви. Те се коват във високата част на вълната през минимум 50 см.

3. Върху монтираните летви се подреждат керемидите. При ходене и работа върху листовете ISOLINE® да се стъпва само върху летвите.

Листовете ISOLINE® - за всички видове керемиди.

 

  • Системата ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА с листове РУФОЛИН - решение за покриви с "турски" керемиди

Листовете РУФОЛИН лесно се транспортират, режат и монтират. Системата е специално разработен профил за керемиди тип "турски".

1. Листовете РУФОЛИН се полагат като се застъпват една вълна странично и 15 см челно. Закрепват се с гвоздеи, минимум 4-5 бр. на m². При наклони > 30% броят им се увеличава.

2. „Турските“ керемиди се по-лагат върху плоската част навълнообразния лист. Фиксират се с куките.

Листове Руфолин - монтажни детайли