ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА с листове ISOLINE®

ЦВЕТОВЕ
ОПИСАНИЕ
Предимства
Устойчива хидроизолация: няма теч, дори ако керемидите се счупят
Запазване на първоначалния вид на покрива
Дълготрайност на кеемидите: вентилацията удължава живота им
Подходящ за всички видове керемиди
Приложение за нови покриви и за реставрации
Водоплътност
Екологичен
Дълготрайност
Лесен монтаж
ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА с листове ИЗОЛИН - ГАРАНТИРАНА ЗАЩИТА СРЕЩУ ТЕЧ

Дори и най-висококачествените керемиди не са напълно водоустойчиви. Керемидите са прекъснато покривно покритие и дори най-малкото разместване, счупване или производствен дефект може да доведе до теч на покрива. За да сте сигурни, че можете да разчитате на вашия керимиден покрив, да поддържате дома си защитен и сух ден след ден, година след година, се нуждаете от надеждна и дълготрайна хидроизолация.

Листовете ISOLINE® са специално разработени за приложение с всички видове керемиди. Листът ISOLINE® е напълно водонепропусклив и осигурява гарантирана защита от вода при счупване или разместване на керемидите, при тежки условия и др. Върху него се фиксират летви и се подреждат керемидите.

ISOLINE® е вълнобразен битумизиран лист с висока носимоспособност, благодарение на геометрията на вълната - ≈2000 кг/м2 разпределен товар (за сравнение при ONDULINE® КЛАСИК - ≈ 960 кг/м2). Може да се монтира върху дъски през определено разстояние т.е. не е необходима плътна дървена обшивка.

Вентилацията се осъществява на две нива - под и над вълнообразния профил на листа. Постоянният приток на въздух поддържа здрава и суха покривната конструкция и подобрява комфорта на обитаемите помещения. През лятото се избягва значителното затопляне на въздуха в подпокривното пространство и повишаване на температурите в обитаемите помещения. През зимата се избягва неравномерното топене на снега поради загряване на въздуха в подпокривното пространство от отоплението на сградата. Не се образуват снежни торби над стрехите.

ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА е с по-малки разходи за изпълнение и поддръжка, в сравнение с с покривна система, реализирана с плътна обшивка (OSB, шпертплат), подпокривно фолио и съответните летви. При ремонт не е необходимо да се заменят всички керемиди. Керемидите имат по-дълъг живот.

  Листове Изолин за под керемиди  

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Лист ISOLINE®    
Дължина (cm): 200 cm ± 1%    
Ширина (cm): 103 cm ± 2%    
Профил: 21 вълни    
Дебелина (mm): 2,6    
Височина на вълната (mm): 25    
Ефективна покривна площ (m2): 1,80    
Тегло: 6,7 kg/ лист = 3,3 kg/m2    
Приложение:

за всички видове керемиди

   
ПРИЛОЖЕНИЕ
ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА с листове ISOLINE® І Обществени сгради
ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА с листове ISOLINE® І Еднофамилни къщи
ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА с листове ISOLINE® І Монтаж
ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА с листове ISOLINE® І Монтаж
ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА с листове ISOLINE® І Монтаж
МОНТАЖНИ УКАЗАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Монтажни указания

Системата ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА с листове ISOLINE® е с универсално приложение - за всякакви покривни основи и за всички видове керемиди. Листовете ISOLINE® лесно се транспортират, режат и монтират.

Изисква се спазването на определени задължителни правила, без които не може да бъде гарантирано дълготрайно покритие.

Прочетете повече в монтажните указания.

Документация