Често задавани въпроси

Как се монтира БАРДОЛИН - чрез заковаване с гвоздеи или чрез газопламъчно залепване?

Начинът на монтаж зависи от наклона на покрива. В случай, че наклонът на покрива е по-малък от 30% (16,7о или по-малко) БАРДОЛИН се монтира, като се залепва газопламъчно към БИТУЛИН PG 300 или БИТУЛИН PP 300. На покриви с наклон над 30% БАРДОЛИН се заковава с гвоздеи.

Бардолин - битумни керемиди
Имате ли нужда от по-подробна информация?