Битумните керемиди БАРДОЛИН запалими ли са ?

Всеки продукт е запалим, ако се появят необходимите условия. По този начин, всички продукти се класифицират в зависимост от техните характеристики. БАРДОЛИН е продукт от клас на пожароустойчивост BROOF.

Бардолин - битумни керемиди