BITULINE®

ЦВЕТОВЕ

ОПИСАНИЕ

Предимства

Широка гама - различни дебелини и армировка
Универсалан покривен материал
UV устойчивост
Здравина, гъвкавост и дълговечност.
Механична устойчивост
Водоплътност
Високо качество

БИТУМНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ - ОПТИМАЛНО КАЧЕСТВО И ЗАЩИТА

Системата BITULINE® е с универсално приложение и включва многообразие от битумни хидроизолационни мембрани, аксесоарите към тях, разработени методи и детайли за приложение. ОНДУЛИН предлага техническо съдействие и консултации при решаване на сложни технически проблеми.

Мембраните BITULINE® се монтират лесно и са безопасни за работа. Те са универсален покривен материал, който позволява висока производителност при полагане. BITULINE® притежава задължителните характеристики на висококачествените хидроизолационни мембрани: здравина, гъвкавост и дълговечност.

Хидроизолационните мембрани BITULINE® на фирма ОНДУЛИН са създадени с използването на най-новите производствени технологии, чрез които се преодоляват двата главни недостатъка на традиционните рулонни хидроизолационни материали: разрушаване на битума от ултравиолетовите лъчи и повредите, причинени от премествания на конструкцията.

Мембраните за газо-пламъчно залепване BITULINE® ® са произведени на базата на модифициран битум:

  • с АПП (атактен полипропилен) – по-голяма гъвкавост при високи температури, по-висока якост и дълготрайност, по-добра устойчивост на UV лъчи.
  • със СБС (стиролбутадиен стирол) – по-голяма еластичнност, дори и при екстремно ниски температури, повишена устойчивост на химически агенти.

Състав на мембраните BITULINE®:

Състав на мембраните BITULINE®

A - Полиетиленов филм

B - Минерални шисти

C - Алуминиево покритие

D - Пластомерен (АПП) модифициран битум или еластомерен (СБС) модифициран битум

E - Армировка от стъклен воал или нетъкан полиестер F - Терморазтопяем полиетиленов филм

 

Видове мембрани BITULINE® :

  • BITULINE® Star - АПП модифициран битум (- 5° С минималната температура на полагане) .
  • BITULINE® Prima* - АПП модифициран битум (- 5° С минималната температура на полагане) .
  • BITULINE® Extra* - АПП модифициран битум (- 10° С минималната температура на полагане) .
  • BITULINE® Maxima* - СБС модифициран битум (- 20° С минималната температура на полагане) .

* Доставят се по заявка.

Приложение

Мембрани BITULINE® І Хидроизолация на основи
Мембрани BITULINE® І Хидроизолация на пътища
Мембрани BITULINE® І Хидроизолация на сводести покриви
Мембрани BITULINE® І Хидроизолация на плоски покриви
Мембрани BITULINE® І Хидроизолация на тераси
Мембрани BITULINE® І Хидроизолация на плоски покриви
Мембрани BITULINE® І Хидроизолация на плоски покриви
Мембрани BITULINE® І Хидроизолация на скатни покриви
Мембрани BITULINE® І Хидроизолация на пътища
Мембрани BITULINE® І Хидроизолация на основи
Мембрани BITULINE® І Хидроизолация на основи
Мембрани BITULINE® І Хидроизолация на плоски покриви

МОНТАЖНИ УКАЗАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Монтажни указания

Трудно може да се намери проблем, свързан с хидроизолацията, при който не може да се използва BITULINE®. Хидроизолационните мембрани BITULINE® се прилагат върху нови покриви като еднопластова или многопластова система. Изборът на системата се прави на базата на конкретните конструктивни и функционални особености на сградата. Начина на полагане зависи от различни фактори, като ветрово натоварване, премествания в покривната конструкция, наклони, наличие на влага и други. Правилното полагане на битумните мембрани BITULINE® е от съществено значение за ефективността на хидроизолацията.

В монтажните указания са посочени основните изисквания при работа с битумните мембрани BITULINE®. Свържете се с нас за повече информация. 

Документация