Хидроизолационните мембрани BITULINE® са за професионално приложение. Свържете се с нас за повече информация. 

Хидроизолационните мембрани BITULINE® се прилагат върху нови покриви като еднопластова или многопластова система. Изборът на системата се прави на базата на конкретните конструктивни и функционални особености на сградата. Многопластовата система дава най-голяма надеждност на покрива и се прилага основно за конструкция на топъл покрив. Многопластова система се препоръчва също така при покриви на сгради, чиято функция предполага голяма емисия на водни пари.

BITULINE® - еднопластова система BITULINE® - двупластова система

Ролките BITULINE® трябва да се транспортират и съхраняват във вертикално положение. Ако се налага полагането на материала в студено време, е препоръчително той да се съхранява при нормална стайна температура в продължение на 24 часа преди прилагане. Не се препоръчва полагане на BITULINE® при дъжд, сняг и мъгла и температура под -5 ° C.

BITULINE® - ролки

При полагането на BITULINE® в два слоя при плоски покриви с наклон до 5%,се препоръчва първият слой да бъде с армировка от стъклен воал, а втория с армировка от полиестер. Изборът на вида и дебелината на мембраната зависи от хидроизолационната система, предназначението на сградата и на климатичните условия на преобладаващи в района.

Да се обърне внимание върху основата – тя трябва да бъде гладка и равна. Преди полагане трябва да е суха и да се почисти от прах, маслени остатъци, листа и др. Повърхността се грундира с битумен грунд.  Влажността на основата в момента на полагане на BITULINE® не трябва да е по-голяма от 5 %. Грундирането подобрява адхезията на BITULINE® с основата. Преди полагане на BITULINE® трябва да се монтират всички водоприемници, отдушници, улуци и др. BITULINE® се полага по газопламъчен способ с газова горелка, като се започва от ниската към високата част и не трябва да се допуска застъпването да става срещу наклона на покрива.

BITULINE® - монтаж

Рулото BITULINE® се развива по цялата дължина и се подравняват страничните и челни застъпвания. Рулото се навива от двата края и се залепва газопламъчно от средата към краищата. През ред се започва с половин руло, за да не съвпаднат челните застъпвания в една линия. При изпълнение на хидроизолация от два пласта, вторият се отмества спрямо първия на 50 см. Равномерно се нагряват мембраната BITULINE®, ивицата на застъпване и грундираната повърхност. Застъпванията трябва да са: странични - 10 см; челни - 15 см. В зоните на застъпване да се получи битумен разлив от 0.5 - 1 см. BITULINE® се нагрява докато битумът "протече" 1.5 - 2 см пред навитата ролка, след което рулото се развива и се притиска към повърхността. По време на полагането непрекъснато да се поддържа “протичането” от 1.5 -2 см.