Често задавани въпроси

Колко години е гаранционният срок на ОНДУВИЛА?

ОНДУЛИН дава гаранция за водонепропускливост за керемидите ОНДУВИЛА за период от 15 години в случай, че монтажът е извършен съобразно указанията в нашите технически ръководства и са използвани аксесоарите от системата ОНДУВИЛА.

Използването на различни аксесоари прави гаранцията невалидна.

ОНДУЛИН дава гаранция само за продукта. По отношение на прилагането, отговорността е на фирмата, която е изпълнила монтажа.

ОНДУВИЛА - вълнообразната битумна керемида
Имате ли нужда от по-подробна информация?