FONDALINE®

ЦВЕТОВЕ
ОПИСАНИЕ
Предимства
Устойчивост на намиращи се в почвата химикали, гъби, бактерии и гниене.
Надеждна влагозащита и дренаж на почвената влага при основи и сутеренни стени.
Ефективно решение веднага след полагане.
Механична устойчивост
Лесен монтаж
ФУНДАЛИН - ДЪЛГОТРАЙНО РЕШЕНИЕ ЗА ВЛАГОЗАЩИТА И ДРЕНАЖ

Мембраната FONDALINE® е надеждна влагозащита и дренаж на почвената влага при основи и сутеренни стени, като позволява постепенно съхнене на конструкцията.

Мембраната FONDALINE® е устойчива на намиращи се в почвата химикали, гъби, бактерии и гниене. Притежава висока якост на натиск и опън, както и ниско сцепление с материалите за обратно засипване или при слягане на почвата. Подобрява звукоизолацията от ударен шум на междуетажните плочи итермоизолацията в помещенията.

Мембраната FONDALINE® e eфективна веднага след полагане - осигурява веднага след ремонт възможност за обитаване на неизползваеми до момента влажни сутеренни помещения.

FONDALINE® - приложения

1. За външно приложение - за защита на хидроизолацията на основите от обратния насип, за осигуряване на дренаж.

2. За вътрешно приложение - за сутеренни помещения при овлажнени стени.

3. За вътрешно приложение - за сутеренни помещения при овлажнени подове.

Мембраните FONDALINE® се предлагат в различни модели: основното тегло варира между 400, 500 и 600 g / m² , в зависимост от приложението на продукта.

КЛАСОВЕ/ ПРИЛОЖЕНИЯ:

  • „Направи си сам” – FONDALINE® 400 гр/м2 – за плитки изкопи (до 2 м), под настилки за пешеходно движение.
  • Професионален (среден) – FONDALINE® 500 гр/м2 – за защита на хидроизолация и дренажи при изкопи до 5 м, за покриви-градини.
  • Професионален (висок) – FONDALINE® 600 гр/м2 – за дълбоки изкопи, под фундаментни плочи, под настилки с автомобилно движение.

Мембраните FONDALINE® се предлага на ролки с дължина 20 м. Наличните ширини са 1,00 м, 1,50 м и 2,00 м.

ПРИЛОЖЕНИЕ
FONDALINE® - влагозащитни и дренажни мембрани І Обществени сгради
FONDALINE® - влагозащитни и дренажни мембрани І Обществени сгради
FONDALINE® - влагозащитни и дренажни мембрани І Обществени сгради
FONDALINE® - влагозащитни и дренажни мембрани І Влагозащита и дренаж на основи
FONDALINE® - влагозащитни и дренажни мембрани І Влагозащита и дренаж на основи
МОНТАЖНИ УКАЗАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Монтажни указания

В общия случай изпъкналата част част на щампованите гнезда (черната страна за коекструдирания FONDALINE®) се монтира към конструктивния елемент (стената или пода). FONDALINE® може да се полага при всякакви климатични условия.

  • При основи с дълбочина до 2 м FONDALINE® се полага като ролката се развива хоризонтално, а над 2 м - вертикално, като не трябва да се получава фуга отворена нагоре. Съединяването е чрез застъпване от 20 см и щампованите гнезда съвпадат задължително. Кове се с гвоздеи (през монтажни шайби) през 30 см, само над кота терен.

FONDALINE® не е хидроизолация - при наличие на почвени води е необходимо да се положи битумна хидроизолация BITULINE®, която да завършва 30 см над високото ниво на почвените води.

  • При приложение в помещенията (върху вътрешни стени) може да се положи облицовка, мазилка или друго завършващо покритие, като върху FONDALINE® се използва дървена скара, метална скара или полимерна мрежа.
Документация