Гордеем се, че сме част от семейството на Kingspan, признато в Списъка А на CDP за своите реални и въздействащи действия за опазване на околната среда! 

Kingspan, световният лидер в областта на високоефективните изолации и решенията за ограждащи конструкции, наистина е признат за своя ангажимент към прозрачността и екологичните резултати. Компанията си осигури престижно място в годишния "Списък А", публикуван от CDP, глобална организация с нестопанска цел за опазване на околната среда.

CDP оценява компаниите от името на над 740 финансови институции с активи на обща стойност над 136 трилиона щатски долара. Всяка година хиляди компании оповестяват своите екологични цели, резултати и въздействие пред CDP, която след това ги оценява от D- до A. За да попадне в списъка "А", една компания трябва да има солидна стратегия за климата, цели и поне 4,2% годишно намаление на емисиите.

От 21 000 компании, оценени от CDP, Kingspan е една от 346-те компании, които попаднаха в Списък А на CDP за 2023 г., посветен на климатичните промени. Това признание демонстрира ангажимента на Kingspan към бъдеще с нулеви нетни емисии чрез 10-годишната програма за устойчивост Planet Passionate.

Интересно е, че само 10% от компаниите, разкриващи информация пред CDP, включително Kingspan, са определили цели за възобновяема енергия. Kingspan вече е постигнала 26% абсолютно намаление на своите емисии от обхват 1 и 2 от 2020 г. насам и има за цел да постигне производство с нулеви нетни въглеродни емисии до 2030 г.

Амбицията на компанията в областта на климата е съобразена с траекторията от 1,5⁰С и набляга на намаляването на емисиите, а не на компенсирането, като целите са одобрени от инициативата "Научно обосновани цели" (SBTi). Позицията на Kingspan в Списъка А на CDP е признание за нейната отдаденост на целите за устойчиво развитие и за постигнатия до момента напредък.

Това постижение служи като напомняне, че Kingspan е на правилния път и че стратегията му работи. Компанията се гордее изключително много с постигнатото до момента и е уверена, че нейните екипи в целия бизнес ще направят всичко възможно, за да помогнат да изиграят своята роля в прехода към застроена среда с нулеви нетни емисии.

Повече информация за програмата на Kingspan "Planet Passionate" можете да  видите тук.

https://www.cdp.net/en/companies/cdp-2023-disclosure-data-factsheet

https://www.cdp.net/en/companies/cdp-2023-disclosure-data-factshee