ПРИНЦИПИ ЗА МОНТАЖ НА ПАРОИЗОЛАЦИОННИТЕ ФОЛИЯ - НА ПОКРИВ

1. Пароизолационното фолио ONDUTISS® BARRIER REFLEX се развива напречно на ребрата, откъм "топлата" страна на покрива. Започва се отдолу, като надписите трябва да останат към отопляемото помещение. Застъпването е обозначено с линии или лого.

 

ONDUTISS® BARRIER REFLEX - пароизолационно фолио  - детайл 1 ONDUTISS® BARRIER REFLEX - пароизолационно фолио  - детайл 2

 

2. Пароизолационното фолио ONDUTISS® BARRIER REFLEX се монтира върху покрива със скоби, като се внимава да не се повреди фолиото. В зависимост от покривната система, ONDUTISS® BARRIER REFLEX се монтира върху носещата конструкция на интериорното покритие или чрез заковаване с контралетвите върху ребрата, с цел защита на местата на коване.

ВАЖНО! Коването през пароизолационното фолио ONDUTISS® BARRIER REFLEX трябва да бъде възможно най-малко. Може да се остави пространство между пароизолацията и интериорното покритие за кабели, тръби, електрически ключове.

 

ПРИНЦИПИ ЗА МОНТАЖ НА ПАРОИЗОЛАЦИОННИТЕ ФОЛИЯ - НА ВЪТРЕШНИ СТЕНИ

1. Пароизолационното фолио ONDUTISS® BARRIER REFLEX се развива успоредно на пода, като винаги страната с надписите трябва да бъде отгоре. Застъпването е обозначено с линии или лого. Лентите ONDUTISS® BARRIER REFLEX се заковават директно върху рамката с телбод.

2. Лентите ONDUTISS® BARRIER REFLEX се фиксират чрез носещата констукция на интериорното покритие. Разстоянието за вентилация между фолиото и интериорното покритие трябва да бъде най-малко 3 см.

 

ONDUTISS® BARRIER REFLEX - пароизолационно фолио  - детайл 3 ONDUTISS® BARRIER REFLEX - пароизолационно фолио  - детайл 4