ПРИНЦИПИ ЗА МОНТАЖ НА ПАРОПРОПУСКАЩИТЕ ФОЛИЯ ONDUTISS® AIR - НА ПОКРИВ

1. Паропропускащото фолио ONDUTISS® AIR винаги се монтира на покрива върху ребрата и топлоизолацията преди да се положи покривното покритие. Невъзможен е монтаж от страната на таванското помещение или мансардата при вече монтиран покривен материал. Ролката ONDUTISS® AIR се развива успоредно на стрехата, от стрехата към билото, като надписите трябва винаги да са от горната страна. Най-долният й край трябва да застъпва надулучната пола. Фолиото може да се полага директно върху топлоизолацията, леко опънато. Застъпването е обозначено с напечатани линии или лого.

ONDUTISS® AIR - подпокривни паропропускащи фолиа ONDUTISS® AIR - паропропускащи фолия ONDUTISS® AIR - паропропускащи фолия

2. Лентите се фиксират директно върху ребрата с телбод. Летвите се заковават върху фолиото към гредите, за да предпазват местата на коване.

3. При наличие на изпъкнал елемент, ONDUTISS® AIR се изрязва и се завива нагоре по изпъкналия елемент (комини, вентилационни тръби, прозорци и др.).

 

ПРИНЦИПИ ЗА МОНТАЖ НА ПАРОПРОПУСКАЩИТЕ ФОЛИЯ ONDUTISS® AIR - НА ВЪНШНИ СТЕНИ

1. Ролката ONDUTISS® AIR се развива успоредно на пода, като се започва отдолу, така че да бъде възможно естественото отвеждане на конденза. Страната с надписите винаги трябва да бъде отгоре. ONDUTISS® AIR може да се полага директно върху топлоизолацията. Застъпването е обозначено с линии или лого. Лентите се заковават директно към рамката с телбод. Всички фуги трябва да бъдат затворени.

 

Паропропускащи фолия ONDUTISS® AIR - на външни стени Паропропускащи фолия ONDUTISS® AIR - на външни стени

 

2. Ролката ONDUTISS® AIR се фиксира с летвите. Монтира се външното облицовъчно покритие (сайдинг, фасадни панели, метални плоскости т.н.). Разстоянието за вентилация между ONDUTISS® AIR и външната облицовка трябва да бъде най-малко 3 cm.