С вълнообразните листове ONDULINE® се работи лесно. Няма нужда от специализирана работна ръка или оборудване.

Правилното подпиране на листовете е много важно. Определя се наклонът на покрива и от схемите се избира начин на подпиране и застъпване на листовете, съответен на наклона. Спазването на изисванията от схемите е гаранция за безпроблемна експлоатация.

 

Наклон на покрива ONDULINE® Класик

Наклон на покрива ONDULINE® Класик

 

Наклон на покрива ONDULINE® Стандарт/Бейс

Наклон на покрива ONDULINE® Стандарт/Бейс

 

ONDULINE® Класик - заковаване

  • Първо се разчертава листът, след което се реже с трион за дърво, омаслен, за да не се огъва. Може да се използва и макетен нож. Върху дървена основа се използват само гвоздеите на ONDULINE®, около 20 бр. за лист. Използва се канап, за да се наковат гвоздеите в права линия. По края на листа, в местата на застъпване, както и от всяка страна на вертикалните фуги се кове във всяка вълна. На междинните столици гвоздеите се коват през вълна.

 

ONDULINE® Класик - подреждане срещу ветровете

  • ПОДРЕЖДАНЕ - Листовете се редят срещу преобладаващата посока на вятъра.

 

ONDULINE® Класик -подреждане на листовете

  • МОНТАЖ НА ЛИСТОВЕТЕ - Монтажът започва от стрехата към билото. През ред се започва с половин лист, отрязан по дължина, за да се получи разместване на надлъжните фуги.

 

ONDULINE® Класик - детайл при стрехата

  • ДЕТАЙЛ ПРИ СТРЕХАТА - Максималното конзолно издаване на листовете при стехата е 7 см. При наличие на челна дъска разстоянието се смята от външния ръб, както е показано.

 

ONDULINE® Класик - монтаж на билото

  • МОНТАЖ НА БИЛОТО - Подравнява се билната дъска с поддържащата столица. Монтира се допълнителена столица (както е показано на фигурата) и се монтира билният елемент.

ONDULINE® Класик - монтаж на билото

  • Закрепването на билните елементи започва от противоположния на преобладаващия вятър край.

 

ONDULINE® - монтажа на било

  • Билните елементи се застъпват по 12.5 см. Кове се на всяка вълна, като се използва канап за подравняване.

 

ONDULINE® - монтаж на страничен ръб

  • ОФОРМЯНЕ НА СТРАНИЧЕН РЪБ С ЕЛЕМЕНТ ONDULINE® - Монтира се странична дъска, катогорният й ръб е на едно ниво с високата част на вълната. Заковава се елемент за страничен ръб ONDULINE®, както е показано. Предлага се в цветовете на листовете ONDULINE®.

ONDULINE® Класик - оформяне на страничен ръб

  • Алтернативно решение е огъване и заковаване на последната вълна на листа ONDULINE® към страничната дъска, както е показано на схемата.