Монтажът на листовете ONDULINE EASYFIX® се извършва в няколко лесни стъпки.

ОНДУЛИН ИЗИФИКС - указания за монтаж
  • Започнете полагането на листовете ONDULINE EASYFIX® от стрехата към билото, като максималното конзолно издаване на на листовете при стрехата е 7 см. Основата на покрива може да е плътна дъсчена обшивка (препоръчително) или върху дървена скара (разстоянието между столиците трябва да е 37 см ).

 

ONDULINE EASYFIX® - указания за монтаж
  • Листовете се редят срещу преобладаващата посока на вятъра. През ред се започва с половин лист, отрязан по дължина, за да се получи разместване на надлъжните фуги. Водоплътността на челното застъпване се осигурява от двете изпъкнали линии.

 

ONDULINE EASYFIX® - указания за монтаж
  • Трябва да се използват минимум 15 броя гвоздеи за заковаване на един лист ONDULINE EASYFIX®. Заковаването винаги е във високата част на вълните по реда, който е показан на схемите. Последната вълна се заковава след като се покрие със следващия лист.

 

ONDULINE EASYFIX® - указания за монтаж
  • Закрепването на билните елементи започва от противоположния на преобладаващия вятър край, като се застъпват 12 см. Коват се на всяка вълна, като се използва канап за подравняване.

 

  • Листовете ONDULINE EASYFIX® са решение за привлекателни, дълготрайни и оцветени в ярки цветове покриви за всякакъв вид временни постройки.
ONDULINE EASYFIX® - покрив