1. При монтажа листовете се полагат така че оребряването (вълна или трапец) да бъде перпендикулярно на стрехата. Листовете се редят хоризонтално, срещу посоката на преобладаващия вятър. Надлъжната връзка между два съседни листа се реализира чрез препокриване на вълна или трапец. Напречна връзка - чрез препокривана на долния лист, който вече е монтиран.

Снимка монтаж 01

2. Монтажът трябва да включва следните аксесоари (хидроизолация и подпиране):

снимка монтаж

  • Уплътнителна шайба
  • Подложка под шайба (адаптирана към профила на листа)
  • Поддържащ профил под оребряване

Поради коефициента на температурно разширение на материала, дупките за фиксиране трябва да бъдат пробити предварително с бормашина и да са с винаги с диаметър с 4 мм по-голям от диаметъра на скрепителния елемент.

Важно: Да не се използват PVC шайби.

За повече информация моля да се обърнете към нашия Търговски отдел.