BARDOLINE® се монтира лесно. 

Покриването с битумни покривни ивици BARDOLINE® изисква спазването на определени задължителни правила, без които не може да бъде гарантирано дълготрайно покритие. Работата няма да бъде добре свършена, ако основата не е технологично добре направена или пригодена. Да се направи сполучлив покрив означава да се изработи добре комплексът: основа-покривен материал. Следователно, преди да се започне полагането, е необходимо да се провери състоянието на основата: наклонът на покрива, отстоянието на подпорите, състоянието на дъсчената обшивка – достатъчно много критерии, които трябва да се анализират в зависимост от климатичния район на обекта.

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:

  • Непрекъсната дървена основа (обшивка, плоскости) - с минимална дебелина – 24 мм.
  • Минимален наклон 12o (22%).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ:

  • Гвоздеи: Поцинковани гвоздеи с широка глава с дължина: 26 мм.
  • Разход: ≈ 120 гр/м2 (5 бр./ивица), при наклон над 60o (170%) - ≈ 240 гр/м2 (10 бр./ивица)
  • Лепило: Необходимо е да се използват лепила, съвместими с BARDOLINE®.

1. Всяка ивица BARDOLINE® се заковава върху покривната основа минимум с 5 броя гвоздеи с широки глави. Прави се двойно заковаване при по-голям наклон (над 60o). При покриви с наклон под 12o (22%) за по-голяма надеждност обшивката се покрива с BITULINE®, фиксиран с гвоздеи. Полагането започва от стрехата с ивици, на които са отрязани полите.

BARDOLINE® Installation 1: Preparation of the support

2. За полагане на BARDOLINE® се използват галванизирани гвоздеи с широки глави с дължина минимум 20 mm. Закрепването се извършва чрез заковаване с 5 гвоздея на всяка ивица с дължина 1 м. Прави се двойно заковаване в случай на голям наклон (над 170%). Гвоздеите трябва да бъдат разположени по следния начин: по 1 гвоздей над всеки прорез; по 1 гвоздей във всеки край. Те се коват над прорезите на ивицата, непосредствено над нивото на точките за лепене.

BARDOLINE® Installation 1: First course

3. Ивиците BARDOLINE® се залепят една за друга чрез нагряване на фабрично нанесените лепилни ивици. За оформяне на детайлите и за по-добро залепване се използва допълнително битумно лепило.

BARDOLINE® Installation 3: Following courses

ОФОРМЯНЕ НА БИЛОТО

За оформянето на билото битумните ивици BARDOLINE® се нарязват на отделни елементи във формата на трапец, огъват се след нагряване и се полагат върху билото, като се държи сметка за посоката на преобладаващите ветрове.

BARDOLINE® Installation 4: Prepare ridge elements

Фугата да се оставя от към подветрената страна. Закрепването на елементите става с помощта на 4 гвоздея от двете страни.

BARDOLINE® Installation 5: Ridge