Декларация за експлоатационни показатели на английски език.