Декларация за експлоатационни показатели на български език.