От тук можете да изтеглите  брошура на български език за подпокривните фолия ОНДУТИС.