От тук можете да изтеглите  брошура на английски език за подпокривните фолия ОНДУТИС.