От тук можете да изтеглите  брошура на английски език за еднослойните прозрачни покривни листове ОНДУКЛЕР ПОЛИКАРБОНАТ.