От тук можете да изтеглите  брошура на български език за битумните керемиди БАРДОЛИН.