При проблеми със стария покрив с керемиди

Покривът непрекъснато е изложен на всякакви атмосферни влияния: УВ лъчи, замръзване и размръзване, свличане на сняг, вятър, интензивни валежи, градушки и др. Така след време се налага да се ремонтира. Когато се появи теч, значи ремонтът е неизбежен. А ремонт на покрива се прави, когато не вали. Ремонтът на традиционните скатни покриви с керемиди предизвиква интереса на широк кръг потребители и е сериозно задължение на собствениците.

Работите, които се извършват при ремонт на традиционни керемидени покриви зависят от състоянието на конкретния покрив. Поради това, че покривът е даденост не могат да се правят съществени изменения по него за да се избегнат някои от причините за повреди на покритието (без големи допълнителни инвестиции). Например, трудно биха се променили наклоните, трудно би се осигурила по-добра вентилация с масово предлаганите материали и т.н. В много от случаите се налага пълна подмяна на съществуващите керемиди поради невъзможността за напасване на старите модели с новите.

Надеждно решение с ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА

ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА е покривна система включваща: подкеремидени битумизирани листове (ИЗОЛИН или РУФОЛИН), куки и летви за закрепване на керемидите, запълнители за стрехи, гвоздеи, обшивки и керемиди като завършващо покритие.

Практически няма проблем при керемидените покриви, който да не може да бъде решен с тази система. Освен това прилагането на ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА опростява значително оформянето на покривните детайли, което прави покрива надежден в дългосрочен план. Разходите за труд и материали при оформянето на тези детайли са значително по-малки.

Използването на системата ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА дава възможност за решаване на всички цели на ремонта на покривите.