Отговорност

ОНДУЛИН ® и устойчивото развитие - отговорноста е преди всичко

„Устойчивото развитие е развитие, което задоволява днешните потребности, без да осуетява възможността бъдещите поколения да задоволят своите.”

 

 

 

За нас в ОНДУЛИН®, нашите корпоративни ценности са: лесно, надеждно и отговорно. И под отговорно, ние разбираме “отговорно отношение към всичко.

 

Отговорността към околната среда е стремеж на ОНДУЛИН® от самото начало на компанията и ние не го забравяме. Към днешна дата, устойчивото развитие е един от нашите приоритети. Ето защо за нас е изключително важно да съобщаваме това, което вече е постигнато и какво ще направим в бъдеще, за да дадем нашия принос за намаляване на въздействието върху околната среда.

 

Нашата мисия е пряко свързана с устойчивото развитие на всяко ниво от нашия бизнес, от нашите продукти и производствени процеси до всички хора и цялата планета. Ние постоянно се стремим да подобряваме нашата работа, предлагайки на нашите клиенти наистина устойчиви покривни решения на разумна цена, подобрявайки жилищната среда за хората. За нас устойчивостта е много повече от тема, станала актуална напоследък. Ние сме убедени, че концепцията за устойчиво развитие е единствената възможна концепция за управляване на развитието. Затова трябва изцяло интегрираме в нашата дейност трите измерения на устойчивостта: екологична, икономическа и социална отговорност. . Ние осъзнаваме, че е наше задължение да предприемем всички необходими действия, които да осигурят по-чисто, по-зелено и много по-устойчиво бъдеще за нас, за нашите партньори, за нашите служители и за нашите клиенти. И ние ще продължаваме да се движим устремено в тези направления.

Нашите продукти

Всички наши продукти и материали са от лек тип, което прави транспортирането им по-лесно и по-ефективно, а това води от своя страна до по-малки разходи за строителните обекти. Особено важно е да подчертаем, че нашите продукти не съдържат азбест и други вредни вещества, произвеждат се от рециклируеми матерали и за оцветяването има се използват естествени пигменти.

 

Нашият производствен процес

Горди сме от факта, че успяхме да намалим въглеродния отпечатък на нашето производство и да постигнем по-малък обем на отделен CO2 в сравнение с други покривни решения. Освен това трябва да подчертаем, че нашия производствен процес е с ниска консумация на енергия (ниска енергоемкост)  т.е. само 4 kwh на m2 и без опасни отпадъци. Нашите заводи са оборудвани с високо технологични системи за пречистване на производствените газове и не се отделят течни отпадъци под никаква форма. Дали могат да се рециклират нашите материали след приключване на експлоатационни им период е също важен въпрос за нас. Поради високо технологичния процес на рециклиране, ние успяхме да преработим за повторна употреба висок процент от материалите (около 50%). В същност, ние всяка година рециклираме около 200,000 тона материли. Всички действия които предприемаме внимателно се обмислят в аспекта на екологичната отговорност.

 

Нашият екип

Всички наши усилия са в името на хората и в крайна сметка всичко, което правим, е за да се подобри живота им. В допълнение към всички инициативи за устойчиво развитие, свързани с нашите продукти и процеси, Ондулин е компания, която цени своите служители и работници. В момента в ОНДУЛИН работят повече от 1600 души по целия свят, което представлява десетки националности, култури и езици. И средностатистическият служител остава с нас средно за седем години, което е доста над средното за работещите в частния сектор в глобален мащаб.

 

Нашето доказателство

Във време на шумно пропагандиране на преувеличени интензивно „зелени” инициативи и обещания, е особено важно да бъдем в състояние да посочим солидни факти и доказателства от благонадеждна трета страна. Постиженията на ОНДУЛИН редовно се признават от водещи организации и етикети.

 

 

 

Ние спечелихме престижния сертификат VAR 1016 за рециклиране със силно въздействие, което осигурява елементи за сертифициране по системата LEED за устойчиви зелени строителни операции.

 

Относно емисиите на въглероден двуокис, ние сме провели тестове с Pur Project, добре известни експерти от тази област. Въглеродният отпечатък на Ондулин е  4066 g CO2/m2, което с една от най-ниските въглеродни емисии, в сравнение с другите видове покривни материали.