ОНДУВИЛА ® ВЪПРОСИ

Често задавани въпроси 

Колко време е устойчивостта на ОНДУВИЛА ® на атмосферни условия? Необходима ли е поддръжка?

Керемидите ОНДУВИЛА ® не изискват никаква поддръжка за дълги години експлоатация в случай, че са спазени изискванията за монтаж от нашите технически каталози и са използвани аксесоарите от системата.

 

Дали ОНДУВИЛА ® се чупи или деформира при горещи или студени атмосферни условия?

Керемидите ОНДУВИЛА ® могат да се прилагат лесно както в най-студените, така и в най-горещите и влажни климатични региони. Няма проблеми да се прилагат в региони, където температурата достига до +50°C на сянка, нито в региони, където студът е почти -50°C.

Нашите заводи в Бразилия, Малайзия и Русия са доказателство, че керемидите ОНДУВИЛА ® се прилагат широко както в горещи, така и в студени климатични региони.

 

ОНДУВИЛА ® променя ли цвета си?

Керемидите ОНДУВИЛА ® се засягат леко от въздействието на ултравиолетовите лъчи.

Въпреки това, поради процеса на оцветяване, тази промяна не се забелязва и те запазват цвета си в продължение на много години.

 

Може ли да се ходи върху керемидите ОНДУВИЛА ®?

По време на монтажа върху керемидите ОНДУВИЛА ® може да се ходи, като се стъпва върху плоските участъци.

 

ОНДУВИЛА ® създава ли преграда срещу топлина и студ? С други думи, подобряват ли топлоизолационните характеристики на покрива?

Керемидите ОНДУВИЛА ® не са топлоизолационен материал.

Топлоизолацията е свързана с коефициента на топлопроводимост на материалите и тяхната дебелина. Поради факта, че коефициентът на топлопроводимост на керемидите ОНДУВИЛА ® е малък, както и дебелината им, те не могат да осигурят топлоизолация.

В случай, че изисква топлоизолация на покрива, под керемидите ОНДУВИЛА ® трябва да се постави топлоизолационен материал с необходимата дебелина и най-малко 18 кг/ m3 плътност.

В случай, че топлоизолацията се поставя между гредите, плътността на топлоизолационния материал може да бъде всякаква.

 

Колко години е гаранционният срок на ОНДУВИЛА ®?

ОНДУЛИН дава гаранция за водонепропускливост за керемидите ОНДУВИЛА ® за период от 15 години в случай, че монтажът е извършен съобразно указанията в нашите технически ръководства и са използвани аксесоарите от системата ОНДУВИЛА ®.

Използването на различни аксесоари прави гаранцията невалидна.

ОНДУЛИН дава гаранция само за продукта. По отношение на прилагането, отговорността е на фирмата, която е изпълнила монтажа.

 

Керемидите ОНДУВИЛА ® запалими ли са?

Всеки продукт е запалим, ако се появят необходимите условия. По този начин, всички продукти се класифицират в зависимост от техните запалими характеристики.

Керемидите ОНДУВИЛА ® са продукт от клас E.

Поради факта, че почти всички случаи на пожар започват отвътре в сградата и в подпокривното пространство, и като се има предвид, че покривни конструкции обикновено са изработени от дърво, характеристиката запалимост на покривните материали не е от голямо значение.

 

Керемидите ОНДУВИЛА ® чупливи ли са?

Керемидите ОНДУВИЛА ® са гъвкав материал и това ги прави приложими за използване при сводести покриви. Минималният радиус на огъване е 5 м., а максималният - 9 м. по дължината на вълната.

 

Керемидите ОНДУВИЛА ® корозират ли?

Керемидите ОНДУВИЛА ® определено не корозират и не се влияят от въздействието на химическите вещества, на които битумът също е устойчив.

 

Изисква ли се хидроизолация под керемидите ОНДУВИЛА ®?

Керемидите ОНДУВИЛА ® са покривен материал и не е необходимо да се поставя под тях никакъв хидроизолационен материал.

 

Защо керемидите ОНДУВИЛА ® са малки по размер?

Керемидите ОНДУВИЛА ® са разработени като алтернатива на битумните керемиди. Те  могат лесно да се носят и монтират благодарение на малките си размери.

 

Какво е теглото на керемидите ОНДУВИЛА ®?

Една керемида ОНДУВИЛА ® тежи 1,27 кг. Като се вземе предвид припокриването им, допълнителното тегло на носещата конструкция е около 4 кг/ м2.

 

През местата на заковане с гвоздеи прониква ли вода?

Заковаването на керемидите ОНДУВИЛА ® за дървената конструкция се осъществява посредством специални гвоздеи, като се кове само във високата част на вълната. Главите на гвоздеите не се увреждат от климатичните въздействия и слънчевите лъчи. Препоръчително е при монтаж винаги да се използват само оригинални гвоздеи.