ОНДУЛИН ® ВЪПРОСИ

Често задавани въпроси 

Колко време е устойчивостта на ОНДУЛИН ® на атмосферни условия? Необходима ли е поддръжка?

Листовете ОНДУЛИН ® не изискват никаква поддръжка за дълги години експлоатация в случай, че са спазени изискванията за монтаж от нашите технически каталози и са използвани аксесоарите от системата.

 

Дали ОНДУЛИН ® се чупи или деформира при горещи или студени атмосферни условия?

Листовете ОНДУЛИН ® могат да се прилагат лесно както в най-студените, така и в най-горещите и влажни климатични региони. Няма проблеми да се прилагат в региони, където температурата достига до +50 °C на сянка, нито в региони, където студът е почти -50 °C.

В студено време, преди да се монтират, листове ОНДУЛИН ® трябва да се съхраняват за 24 часа на място, където температурата е над + 5 °C. Препоръчително е да се монтират при температура на въздуха над 5 °C. Нашите заводи в Бразилия, Малайзия и Русия са доказателство, че листове ОНДУЛИН ® се прилагат широко както в горещи, така и в студени климатични региони.

 

ОНДУЛИН ® променя ли цвета си?

Няколко месеца след монтажа, нанесеният слой битум върху листа претърпява естествени реакции, в следствие на което листът придобива реалния си цвят. Все пак, както и при повечето бои, оцветяването на листовете ОНДУЛИН ® не остава незасегнато от въздействието на ултравиолетовите лъчи.

Трябва да се отбележи, че при монтажа топлият печат с надпис логото ОНДУЛИН ® трябва да е от горната страна на листовете ОНДУЛИН ® (специално за листовете в черен цвят). В противен случай, поради разликата в обработката на повърхността на листа на обратната страна, това ще бъде причина за промяна в цвета.

 

ОНДУЛИН ® има ли определена миризма?

Тъй като листовете ОНДУЛИН ® са направени от битум, миризмата на това вещество може да се усети от много близо.

Въпреки това, поради факта, че това никога не се прави след полагането на листовете ОНДУЛИН ® на покрива, можем да кажем, че няма повод за притеснение.

 

Може ли да се ходи върху листовете ОНДУЛИН ®?

Поради факта, че листът ОНДУЛИН ® има здрава структура, при монтажа може безпроблемно да се ходи по него, като се стъпва в местата на коване. Въпреки това, за по-голяма сигурност препоръчваме да се подложи дъска, по която да се стъпва, за да се разпределя натоварването върху повече вълни от материала.

 

ОНДУЛИН ® създава ли преграда срещу топлина и студ? С други думи, подобрява ли топлоизолационните характеристики на покрива?

Листовете ОНДУЛИН ® не са топлоизолационен материал.

Топлоизолацията е свързана с коефициента на топлопроводимост на материалите и тяхната дебелина. Поради факта, че коефициентът на топлопроводимост на листа ОНДУЛИН ® е малък, както и дебелината му, той не може да осигури топлоизолация. Все пак, благодарение на състава си, листът ОНДУЛИН ®притежава един от най-високите термични коефициенти за продукт с такава дебелина.

 

В случай, че изисква топлоизолация на покрива, под листовете ОНДУЛИН ® трябва да се постави топлоизолационен материал с необходимата дебелина и най-малко 18 кг/ m3 плътност.

В случай, че топлоизолацията се поставя между гредите, плътността на топлоизолационния материал може да бъде всякаква.

 

Колко години е гаранционният срок на ОНДУЛИН ®?

 

ОНДУЛИН дава гаранция за водонепропускливост:

- За листовете ОНДУЛИН CLASSIC ® е 15 години,

- За листовете ОНДУЛИН СТАНДАРТ ® и ONDUBASE ® е 5 години.

 

Гаранцията е валидна в случай, че монтажът е извършен съобразно указанията в нашите технически ръководства и са използвани аксесоарите на системата ОНДУЛИН ®. Използването на различни аксесоари прави гаранцията невалидна.

ОНДУЛИН дава гаранция само за продукта. По отношение на прилагането, отговорността е на фирмата, която е изпълнила монтажа.

 

ОНДУЛИН ® запалим ли е?

 

Всеки продукт е запалим, ако се появят необходимите условия. По този начин, всички продукти се класифицират в зависимост от техните характеристики.

Листовете ОНДУЛИН ® са продукт от клас E.

Поради факта, че почти всички случаи на пожар започват отвътре в сградата и в подпокривното пространство, и като се има предвид, че покривни конструкции обикновено са изработени от дърво, характеристиката запалимост на покривните материали не е от голямо значение.

 

ОНДУЛИН ® чуплив ли е?

 

Листът ОНДУЛИН ® е гъвкав материал и това го прави приложим за използване при сводести покриви. Минималният радиус на огъване е 5 м., а максималният - 9 м. по дължината на вълната. Препоръчително е леко да се нагрява в студени климатични условия преди огъване.

 

ОНДУЛИН ® корозира ли?

 

Листът ОНДУЛИН ® определено не корозира и не се влияе от въздействието на химическите вещества, на които битумът също е устойчив.

 

Изисква ли се хидроизолация под ОНДУЛИН ®?

 

Листовете ОНДУЛИН ® са покривен материал и не е необходимо да се поставя под тях никакъв хидроизолационен материал.

 

Нашата сграда има проблем с влагата в северната фасада. Можем да постигнем трайно решение на проблема с помощта на листовете ОНДУЛИН ®?

 

Листовете ОНДУЛИН ® могат да се използват като стенна облицовка и да осигурят водоплътност на стената. Монтажът им на фасадите в съответствие с нашите технически указания, може да бъде едновременно достъпно и трайно решение на проблема.

 

Какво е теглото на листовете ОНДУЛИН ®?

 

Теглото на различни листове ОНДУЛИН ® е:

 

- ОНДУЛИН CLASSIC ® лист тежи 6,5 кг.

- ОНДУЛИН СТАНДАРТ ® лист тежи 5,6 кг.

- ONDUBASE ® лист тежи 5,05 кг.

 

Като се вземе предвид припокриването им, допълнителното тегло на носещата конструкция е около 4 кг/ м2.

 

Как се монтират листовете ONDULINE® върху дървени и метални покривни конструкции?

 

Листовете ОНДУЛИН ® се монтират върху дървени покривни конструкции с помощта на най-малко 20 гвоздеи ОНДУЛИН ® (трябва да има най-малко 20 гвоздея видими на покрива, след като листът е приложен). Към покриви с метална конструкция те се монтират с помощта на най-малко 11 винта (трябва да има най-малко 11 винта видими на покрива, след прилагане на листа).

 

Моля, свържете се с нас, за да получите подробни инструкции за монтаж на листовете ОНДУЛИН ® върху покриви с метална конструкция.

 

През местата на заковане с гвоздеи прониква ли вода?

 

Заковаването на листовете ОНДУЛИН ® за дървената конструкция се осъществява посредством специалните гвоздеи ОНДУЛИН ®, като се кове само във високата част на вълната. Главите на гвоздеите не се увреждат от климатичните въздействия и слънчевите лъчи. Препоръчително е при монтаж винаги да се използват само оригинални гвоздеи.