Система БАРДОЛИН ®

Битумни керемиди (шиндли) в различни форми и цветове

Защо БАРДОЛИН ® ?

Битумните керемиди БАРДОЛИН ® са универсален покривен материал за свобода на архитектурното проектиране.

 

За покриви с мин. наклон 15о (около 27%).

 

 

 

Битумните керемиди са  покривни ивици, най-често с правоъгълна форма, чрез разрязване на долните им части под формата на листа. Веднъж положени върху покрива, те създават впечатление за малки отделни елементи подобно на традиционните западноевропейски покривни шиндли. Изобретени преди повече от сто и тридесет години, днес битумните покривни керемиди са се наложили по света като популярен покривен материал. Те широко се използват в различни райони, както в планинските райони, където климатичните условия са трудни, така и в градска среда.

 

Съвременните технологии на производство чрез импрегниране на един или повече негниещи воали от стъклени влакна посредством битум придават на покривните ивици БАРДОЛИН ® значително дълголетие. А тяхното плътно полагане една до друга прави покрива сигурно защитен и от най- неблагоприятните климатични условия.

 

БАРДОЛИН ® са висококачествени битумни керемиди (шиндли), с армировка от усилен стъклен воал в разнообразни форми и цветове. Благодарение на своята гъвкавост, се прилагат при покриви със сложна форма – куполообразни, сводести, начупени, както и за фасадна облицовка.

 

Монтират се върху плътна дъсчена обшивка, като се изисква минимален наклон на покрива 12° (≈ 22 %).

 

 

БАРДОЛИН ® се предпочита заради неговата универсалност, свобода на архитектурното проектиране и високо качество.

Високото му качество се дължи на:

 
Минералните гранули са произведени от базалтова скала, която е с голяма здравина и ниска водопопиваемост.
Формата на гранулите осигурява дълготрайно сцепление с битумната основа.
Оцветяването се постига чрез изпичане в
пещи при висока температура с неорганични разтворители.
Цветовете са устойчиви и дълготрайни.

 
Битум – специален “Tia Juana” с висока водоплътност,
обработен за устойчивост на температурни промени в
широк диапазон и на УВ лъчи.

 
Армировка от стъклен воал с висока механична якост
осигурява здравината и устойчивостта на размерите на
битумните керемиди. При БАРДОЛИН ® ПРО S125 тя
е с тегло 125 гр/ m2 и предварително импрегнирана за по‐добро сцепление. При останалите видове е 100 гр./m2.

Кварцов пясък за обработката на долната овърхност на ивиците срещу залепване при транспорт и ъхранение.  

 

Заводски нанесени ивици от лепило и защитени с фолио от залепване при транспортиране и съхранение. 

 

Прорези в горния край на ивиците за по‐прецизно вертикално подравняване. 

 

Странични, взаимно напасващи се краища за прецизно хоризонтално подравняване.

 

 

Предимства

 

ЕСТЕТИКА

ЛЕСЕН МОНТАЖ

ВОДОПЛЪТНОСТ

МЕХАНИЧНА

УСТОЙЧИВОСТ

ЛЕКОТА

 

 

ЕСТЕТИКА И ДЪЛГОТРАЙНОСТ

Голямото разнообразие на цветове и форми позволява на БАРДОЛИН ® да отговоря на всякакви естетически критерии и да се вписва в новата или съществащата вече урбанизирана среда по ефективен и архитектурно издържан начин.

 

ЛЕСЕН МОНТАЖ

БАРДОЛИН ® е покривен материал с много лесна технология на полагане, чрез използване на обичайните техники за разчертаване, закрепване на елементите и реализиране на някои по-особени пунктове от покривната конструкция.

Монтажът на БАРДОЛИН ® допълнително се улеснява и от:

  • заводски нанесено лепило на вряка ивица;
  • прорези в горния край на ивиците – за вертикално подравняване;
  • странични, взаимно напасващи се краища - за хоризонтално подравняване.

ВОДОПЛЪТНОСТ

Като изключително хидрофобен (непромокаем) материал, битумът придава на покривните ивици БАРДОЛИН ® абсолютна водонепропускливост. Покритието от минерални гранули допълнително ограничава капипярността на материала, което възпрепятства проникването на вода под плочките. Геометрията на ивиците БАРДОЛИН ® ги прави плътно свързани помежду им по цялата повърхност - едно особено интересно качество, тъй като спомага да се избегне проникването на прах и сняг, а също така възпрепятства преминаването на насекоми и малки животни. Плътният и хидрофобен състав на битумните керемиди БАРДОЛИН ® не позволява никаква шупливост (порьозност). При мразовито време покривните ивици БАРДОЛИН ® не се изронват или напукват. Едновременно здрави и гъвкави, защитени с минерална посипка и положени върху непрекъсната основа, битумните керемиди БАРДОЛИН ® успешно устояват и на ударите на градушка.

 

МЕХАНИЧНА УСТОЙЧИВОСТ

Заковаването върху непрекъсната основа (от 32 до 64 гвоздея на м2) и взаимното залепване на ивиците прави от покритието с битумните керемиди БАРДОЛИН ® една равнинно непрекъсната обвивка върху покрива, която не се поддава нито на вятър, нито на урагани.

Поради своята битумна природа, БАРДОЛИН ® издържа на принудителни външни въздействия без да се чупи. Битумът променя своите физични характеристики в зависимост от температурата - качество, което е от особено значение при употребата му. Тази гъвкавост (възможност за огъване) позволява оформянето на сложни профили и използването на същия вид материал при изработването на по-особените места от покривната конструкция като ръбове, била, улами и др.  Гъвкавостта на БАРДОЛИН ® позволява неговото полагане при по-сложни форми на покрива.

 

ЛЕКОТА

БАРДОЛИН ® се транспортира лесно благодарение на малките размери на ивиците и тяхната лекота (1 м2 е с тегло до 11 кг.). При рязане загубите на материал са минимални.

 

 

Технически характеристики

 

ПРАВОЪГЪЛЕНБИБЕР
  
ХЕКСАТРИАНГУЛАР
  
ОПЕРАДИЗАЙН

 

Продуктова гама

 

 

ЦВЕТОВА ГАМА

 

 

 

ПРАВОЪГЪЛЕН

 
БИБЕР
 
ХЕКСА
 
ТРИАНГУЛАР
 
ОПЕРА
 
ДИЗАЙН

 

Аксесоари

Покривните аксесоари допринасят за ефективния, бърз и професионален монтаж на битумните керемиди БАРДОЛИН ®.

 

ОТДУШНИЦИ ЗЗА СКАТНИ ПОКРИВИ

Разработени са специално за вентилация на подпокривното пространство. С модерен дизайн и лесен монтаж.  

 

   
   
   

 

Приложение

 

ИНДИВИДУАЛНИ И

КОЛЕКТИВНИ КЪЩИ
 

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

И КУРОРТИ

ВАКАНЦИОННИ КЪЩИ

 

 

 

Еднофамилни къщиЖилищни сгради Обществени сгради
   

Търговски сгради и курортиТърговски сгради и курортиВаканционни къщи

 

 

Монтажни указания

Покриването с битумни покривни ивици БАРДОЛИН ® изисква спазването на определени задължителни правила, без които не може да бъде гарантирано дълготрайно покритие. Работата няма да бъде добре свършена, ако основата не е технологично добре направена или пригодена. Да се направи сполучлив покрив означава да се изработи добре комплексът: основа-покривен материал. Следователно, преди да се започне полагането е необходимо да се провери състоянието на основата: наклонът на покрива, отстоянието на подпорите, състоянието на дъсчената обшивка – достатъчно много критерии, които трябва да се анализират в зависимост от климатичния район на обекта.

 

Основни изисквания:

  • Непрекъсната дървена основа (обшивка, плоскости)
  • Минимален наклон 12° (22 %).

 

1. БАРДОЛИН ® се полага върху непрекъсната основа, която може да бъде плътна дъсчена обшивка от сух материал или от хидрофобни дървесни плоскоси. За препоръчване е дъсчена обшивка на длъб и зъб. Минимална дебелина на основата – 24 mm. При покриви с наклон < 35% обшивката се покрива за по-голяма сигурност с подложен слой ОНДУТИС ®, фиксиран с гвоздеи.

Полагането на БАРДОЛИН ® започва от стрехата с ивици, на които предварително са отрязани полите (листата). Така получените ленти се коват на равни интервали и се залепват върху надулучната пола с допълнително битумно лепило. Линията на фабрично нанесеното лепило остава в долната част.

2. За полагане на БАРДОЛИН ® се използват галванизиране гвоздеи с широки глави с дължина минимум 20 mm. Закрепването се извършва чрез заковаване с 5 гвоздея на всяка ивица с дължина 1 м. Прави се двойно заковаване в случай на голям наклон (над 170%).

Гвоздеите трябва да бъдат разположени по следния начин:

 

  • по 1 гвоздей над всеки прорез;
  • по 1 гвоздей във всеки край.

Те се коват над прорезите на ивицата, непосредствено над нивото на точките за лепене.

3. Ивиците БАРДОЛИН ® се залепят една за друга чрез нагряване на фабрично нанесените лепилни ивици.

За оформяне на детайлите и за по-добро залепване се използва допълнително битумно лепило.

ОФОРМЯНЕ НА БИЛОТО

За оформянето на билото битумните ивици БАРДОЛИН ® се нарязват на отделни елементи във формата на трапец, огъват се след нагряване и се полагат върху билото, като се държи сметка за посоката на преобладаващите ветрове.

Фугата да се оставя от към подветрената страна. Закрепването на елементите става с помощта на 4 гвоздеяот двете страни.