Нашите ценности

В нашата вътрешна организация, както и при предлагането на нашите продукти и услуги, ние се ангажираме около три основни ценности.

Те се отнасят за начина, по който ние обслужваме нашите клиенти и начина по който работи нашата вътрешна организация – как ние създаваме, произвеждаме и доставяме нашите продукти, с прилагането на едни и същи корпоративни ценности…

 

ЛЕСНО

За нас от ОНДУЛИН ® всички клиенти заслужават еднакво внимание. Нашите продукти са цялостна система с лесен монтаж и широко приложение, така че всички наши търговски партньори и крайни клиенти могат да получат винаги най-доброто обслужване и услуги.

НАДЕЖДНО

Нашите системи се прилагат успешно по целия свят вече повече от 60 години.  Надеждността на нашите материали и елементи са резултат от нашия  уникален опит. Ние гарантираме оптимална технология и  това е до голяма степен благодарение на нашите предани служители, които ние непрекъснато насърчаваме да израстват професионално.

ОТГОВОРНО

Как нашите действия ще повлияят на бъдещето? Това е въпросът, който ние внимателно разглеждаме във всички направления на нашата работа. Ние се фокусираме върху всички аспекти на устойчивото развитиеот опазването на околната среда до положителни бизнес практики и социална отговорност.